• image1

Set Glasslock IG-803

Price: 21 USD
Code: IG803
Material: Thủy tinh cao cấp
Size: 273x91x117.5mm
Density: 1.1kg
Characteristics: Thủy tinh cao cấp nhập khẩu Hàn Quốc
Made in: Korea
Manufacturer: Glasslock (Samkwang Glass Co., Ltd)

Bộ 03 hũ đựng gia vị nắp vuông

+ 03 hũ đựng gia vị 500ml

Business
0972 446 033
Hotline
043 785 1555