IP505

Price: 0 USD
Code: IP505
Material: Thủy tinh cao cấp
Made in: Korea
Manufacturer: Glasslock (Samkwang Glass Co., Ltd)

- Thành phần :

+ Thân bằng thủy tinh cao cấp

+ Nắp nhựa

- Thể tích : 1400ml

- Kích thước sản phẩm :

125 Ø x 141 mmH

- Quy cách : ..... chiếc/thùng

- Kích thước thùng catton :

...................

Business
0972 446 033
Hotline
043 785 1555

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.