IP536L

Price: 5 USD
Code: IP536L
Material: Thủy tinh cao cấp
Made in: Korea
Manufacturer: Glasslock (Samkwang Glass Co., Ltd)

- Thành phần :

+ Thân bằng thủy tinh cao cấp

+ Nắp nhựa

- Thể tích : 500ml

- Kích thước sản phẩm :

104Ø x 115 mmH

- Quy cách : 24 chiếc/thùng

- Kích thước thùng catton :

555 * 375 * 145 mmH

Business
0972 446 033
Hotline
043 785 1555

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.